Military to Military

Seymour Hersh är en amerikansk journalist som är känd för ha avslöjat USA:s massaker på 500 civila vietnameser i byn Son My 1968, och 2004 avslöjat USA:s tortyr av fångar i det irakiska fängelset Abu Ghraib. Nu har Hersh kommit med ett nytt avslöjande om kriget i Syrien.

Artikeln Seymour Hersh nu skrivit heter "Military to Military" och är väldigt lång men sammanfattas nedan i punktform.

* USA:s allierade Saudiarabien, Qatar och Turkiet finansierar Islamiska Staten och al-Qaida i Syrien, delvis med hjälp av vapen som USA gett dem med baktanken att de ska skickas till så kallade "moderata" islamister.

* De europeiska ledarna med Frankrikes president Hollande i spetsen bad efter terrordåden i Paris USA:s president Obama att de gemensamt skulle förklara krig mot Islamiska Staten, men Obama vägrade. Anledningen till att de europeiska ledarna inte bad NATO om hjälp var att Turkiet är med i NATO, och "Turkiet är problemet".

* Kina stödjer Syrien bland annat på grund av att Turkiet stödjer islamistiska terrorister i Kina, bland den så kallade uighuriska folkgruppen. Turkiet fraktar tusentals islamistiska terrorister från Kina och Burma och ger dem turkiska pass och skickar in dem i Syrien för att kriga där.

Dessutom gör några av de högsta militära ledarna i Pentagon motstånd mot president Obamas krigspolitik mot Syrien. De militära ledarna anser att Obama gör fel som försöker störta Syriens president Assad med våld och de tror inte att det finns några "moderata" islamister som kan vinna en maktstrid i Syrien, utan om Assad avgår eller blir mördad så tror de att Syrien kommer att styras av Islamiska Staten eller al-Qaida (såsom det blev i Libyen efter att Gaddafi mördats av islamisterna med Obamas hjälp).

* De militära ledarna i Pentagon anser att Obama gör fel som startar ett nytt kallt krig mot Ryssland och Kina, och att USA borde samarbeta med Ryssland och Kina mot terroristerna.

* De militära ledarna i Pentagon ser inte på den så kallade "moderata oppositionen" som ett seriöst alternativ. Den så kallade "moderata oppositionen" tar order från al-Qaida och Islamiska Staten och har inget annat alternativ än att sälja till dem de vapen de fått av USA.

* De militära ledarna i Pentagon gick därför bakom ryggen på Obama och delade information om islamisterna med bland andra Tyskland och Ryssland, fullt medvetna om att de skulle dela informationen vidare med Assad i Syrien.

* De militära ledarna i Pentagon stoppade CIA:s smuggling av moderna vapen till Syrien från det ödelagda Libyen, och ersatte den med smuggling av omoderna vapen från Turkiet för att hjälpa Assad och visa honom att de var vänligt inställda till samarbete med honom. Detta hade stor effekt på slagfältet samtidigt som Obama inte förstod skillnaden mellan de moderna respektive omoderna vapensystemen utan trodde att de var lika bra.

Läs mer om samma ämne