”Hemsjukvården raseras”

Otrygghet och minskad kvalite kan blir konsekvensen av makthavarnas senast föreslagna nedskärningar på vården. Det skriver distriktssköterskor och sjuksköterskor i fjällsjöområdet i ett öppet brev till medborgarna, där de ifrågasätter om nedskärningarna går ihop med en trygg och säker vård på lika villkor för hela befolkningen.

Öppet brev: Hemsjukvården raseras

Öppet brev till medborgare och politiker i Strömsunds kommun. Vi distriktssköterskor och sjuksköterskor i Backe/Rossön, Hoting/Tåsjödalen, känner i dagsläget en stor oro och osäkerhet över att den grundläggande och hittills välfungerande Hemsjukvården håller på att raseras.

Vård- och socialförvaltningen i Strömsunds kommun har föreslagit till socialnämnden, att fatta beslut om en förändrad beredskapsorganisation (se socialnämndens protokoll 151021).

Förslaget innebär att den rådgivning, bedömning och de sjukvårdande insatser av distriktssköterska i Hemsjukvård (i ordinärt och särskilt boende), som i dag utförs av de distriktssköterskor som dagtid är omvårdnadsansvariga i respektive område, INTE längre kommer att utföras av oss efter klockan 17.00.

Istället kommer distriktssköterska/or stationerade i Strömsund att hantera alla ärenden, såväl akuta primärvårds- som Hemsjukvårdsärenden i hela Strömsunds kommun (förutom Frostvikenområdet).

Det innebär att alla som är anslutna till Hemsjukvård (i ordinärt och särskilt boende) samt övrig befolkning i Hammerdal, Strömsund, Tåsjödalen, Hoting, Rossön och Backe under kvällar och nätter får råd och stöd, bedömningar och insatser av en tjänstgörande distriktssköterska i Strömsund. I vårt område finns tre särskilda boenden: Tåsjögården, Brismarksgården och Älvgården. Förändringen skulle som vi ser det innebära en försämring av såväl patientsäkerhet som kvalitet och kontinuitet i vår del av kommunen.

Vi har fått starka reaktioner från våra personalgrupper, undersköterskor och övrig vårdpersonal, som oftast arbetar närmast patienterna. De är beroende av närheten till en distriktssköterska med kännedom och helhetskunskaper om patienten. Förslaget väcker känslor av otrygghet, minskad kvalitet och kontinuitet för personalgrupperna såväl i hemtjänst som på särskilda boenden.

Är det rimligt att en tjänstgörande distriktssköterska under beredskapstid ska vara ansvarig för flera hundra Hemsjukvårdspatienter, och samtidigt ansvara för eventuella Primärvårdsuppdrag för cirka 11 000 invånare (Frostvikenområdet ej inberäknat). Rimmar det verkligen med en trygg och säker vård på lika villkor för hela befolkningen?

Distriktssköterskor och Sjuksköterskor

Backe, Rossön, Hoting, Tåsjödalen

Läs mer om samma ämne