Kommunen säger nej till fler flyktingboenden

Kan inte stoppa fler privata flyktingboenden som den förra högerregeringen lagstiftade om för att tvinga kommunerna till ökad invandring.

Strömsunds kommun har tagit emot 650 asylsökare, varav omkring 10 procent är så kallade ensamkommande barn. Nu meddelar man att man inte klarar att ta emot fler, på grund av påfrestningarna på välfärdssystemet, framförallt socialtjänsten och skolorna.

-Vi försöker få verksamheten att fungera utifrån vad som är lagstadgat och bland alla kommunerna ligger vi högt i asylmottagandet. Vi har visat att vi har gjort vårt yttersta för att värna asylrätten. Att vi nu säger nej till fler boenden är ingen symbolhandling, säger Göran Bergström som är kommunalråd och tjänstledig polischef i Strömsund.

Kommunen kan inte backa på det höga antal asylsökare man redan godkänt, för då drabbas man av dryga böter. Och man kan inte heller sätta stopp för att antalet asylsökare ökar, på grund av den förra borgerliga regeringens privatisering av asylmottagningen vilken lägger makten över flyktingindustrin i kapitalägarnas händer.

Den förra regeringens plan på att avveckla välfärdsstaten genom att överbelasta välfärdssystemen genom massinvandring ser därför ut att gå i lås. När inte längre de offentliga systemen fungerar har folket inte längre något annat val än att acceptera nyliberala lösningar på problemen som exempelvis privata sjukvårdsförsäkringar.

Läs mer om samma ämne