Flyktingpolitiken överbelastar polisen

Polisen har inte möjlighet att komma Polisens skyddsombud larmar nu om att flyktingsituationen gör att de inte hinner med sitt vanliga jobb. Förutom i storstäderna är det på den norrländska landsbygden som trycket är hårdast.

- Många i personalen mår inte bra. I och med att flyktingarna ofta placeras i tomma lokaler i inlandet där det inte finns poliser eller få poliser så ökar förstås belastningen för oss, säger Jan Johansson, huvudskyddsombud för polisen i region Nord.

-Medborgarna har rätt att veta om jag ringer polisen kommer de idag eller imorgon. Vi har flera exempel på att privatpersoner tagit fast brottslingar men polisen har inte möjlighet att komma, säger kommunalrådet Göran Bergström som är tjänstledig från sitt arbete som polischef i Strömsund.

- I Jämtland finns nu boenden på över 135 ställen. Det är en gigantisk situation att hantera, säger Bergström.

På den senaste tiden har en betydande del av Norrlands tomma fastigheter köpts upp av riskkapitalister söderifrån i syfte att starta upp privatägda men skattefinansierade asylboenden. Detta har resulterat i en betydande ökning av befolkningen i Norrland, på vissa orter har befolkningen fördubblats. Men trots detta har inte polisen fått några ökade resurser att hantera den nya situationen.

Till detta tillkommer att polisen redan innan varit underbemannad i Norrlands inland. Sett till befolkningsmängden har ofta städer redan sedan tidigare haft upp till fem gånger fler poliser per invånare. Detta har delvis motiverats med att människorna i städer är mer kriminella och att fler poliser därför behövs i städerna, men problem har ändå uppstått framförallt på grund av de långa avstånden och under semesterledigheter.

Läs mer om samma ämne