Miljonförluster för kommunen

8,6 miljoner kronor fattas. Vård- och socialförvaltningens kostnader för barn, vuxna och gamla skenar. Varifrån pengarna ska tas vet ingen när olika verksamheter ställs mot varandra.

Socialnämnden har begärt extra pengar hos kommunfullmäktige, men kommunstyrelsens arbetsutskott har redan behandlat förslaget och föreslagit ett avslag. Förslaget ligger dock ändå fast inför det kommande kommunstyrelsemötet den 22 oktober.

Om förslaget då avslås är nedskärningar av välfärden antagligen det förslag som politikerna till sist kommer att ena sig kring.

Läs mer om samma ämne