Ett tredje flyktingboende öppnar i Backe

90 nya platser för asylsökare finns nu tillgängliga i Backe. De första 57 asylsökarna har redan anlänt till det nya boendet och på fredag kommer den andra busslasten som kommer att fylla boendet.

Enligt Affärsnytt Norr har Fjällsjö Framtid jobbat tillsammans med Migrationsverket för att få hit asylsökarna. Fjällsjö Framtid och Affärsnytt Norr ska nu samla in gåvor till boendet.

Sedan förut finns två flyktingboenden i Backe, ett för ensamkommande barn och ett för vuxna. Boendet för barnen sker i kommunens regi medan det för vuxna är privatägt och en del av den så kallade privata välfärdsindustrin som den förra moderatledda regeringen skapade när kommunerna började vägra att ta emot fler flyktingar.

Tanken från regeringens sida var att genom att sluta avtal med privata fastighetsägare kan Migrationsverket kringgå kommunernas tidigare medbestämmande i frågan och därmed den lokala demokratin.

Det nya boendet har varit på väg att öppna i tre års tid men inte kunnat för att ägarna haft svårt att presentera en seriös bild av sitt företag. Sedan förra hösten har dock fastigheten nya ägare.

De nya ägarna betalade 2,4 miljoner kronor för fastigheten, en summa som nu snabbt kan komma att ge det mångdubbla i inkomster. Det har hänt att Migrationsverket betalat 1 miljon kronor i månaden bara i hyra för 90 asylsökare. Mer normalt är dock detta kostnaden för både mat och logi.

Anledningen till att så många människor är på flykt i världen just nu är att USA startat så många krig i världen, krig som makthavarna i Sverige stödjer. Framförallt har krigen riktat sig mot de mer moderna och sekulära vänsterregimerna i Mellanöstern, som t.ex. Irak, Libyen och Syrien.

Detta medan USA och Sverige aktivt stödjer de medeltida och religiöst fundamentalistiska högerinriktade diktaturerna i regionen, t.ex. Saudiarabien och Qatar. USA, Sverige, Saudiarabien och Qatar har alla stött terroristerna i Syrien som begått fruktansvärda brott mot mänskligheten och tvingat miljoner syrier på flykt.

FAKTA OM ASYLINVANDRINGEN
5200 asylsökare kom förra veckan till Sverige från tredje världen. Det är över tre gånger så många som brukar komma till Sverige och 100 gånger så många som brukar komma till Finland under en vecka. Förra året beviljade Sverige 26 395 asylansökningar. Danmark beviljade 3 360, Finland beviljade 1 795, Polen beviljade 735, Spanien beviljade 555, Tjeckien beviljade 365, Kroatien beviljade 25 och Estland beviljade 10. I Europa är det bara Tyskland och Frankrike som tar emot fler asylsökningar än Sverige, men eftersom Sverige oftare beviljar asyl är Sverige det land i EU där flest asylsökare får stanna. Ungefär 1 av 5 asylsökare som får asyl i EU får det i Sverige.
Källa: http://www.europaportalen.se (ägs av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer)

Läs mer om samma ämne