Kvinna dömd för hot mot lokaltidning

Du ska dö ditt jävla avskum skrev den 60-åriga kvinnan på Internet, efter en artikel på allehanda.se som snabbt spreds på sociala medier eftersom den ansågs uppmuntra till våldtäkter på svenskor.

Kvinnan har tidigare arbetat på kvinnojour och tagit hand om många kvinnor som blivit våldtagna. Därför reagerade hon starkt på journalistens beskrivning av fallet, och som hon uppfattade det, journalistens ställningstagande för våldtäktsmannen och mot brottsoffret.

Journalisten jobbar på lokaltidningen allehanda.se, en lokaltidning som ägs av samma ägare som alla andra lokaltidningar i mellansverige, en nyliberal stiftelse. Journalisterna är anställda för att driva ägarens politiska linje i för ägaren viktiga frågor.

Bakgrunden till hotet är att många tröttnat på att Sverige idag har högst antal våldtäkter i världen (förutom det lilla minilandet Lesotho i Afrika). Av 100 000 kvinnor våldtas 53 varje år, av vilka 21 är barn under 15 år. Detta kan jämföras med Danmark där 7 av 100 000 kvinnor våldtas varje år, och med Japan där 1 kvinna av 100 000 våldtas varje år.

Anledningen till att så många kvinnor och barn i just Sverige våldtas förklaras av många av att landet medvetet gjorts mångkulturellt och nyliberalt av makthavarna, och att detta skapat missämja och minskad solidaritet bland befolkningen.

I vissa fall har det också funnits oklarheter om vilka seder och bruk som är lagliga och inte och om lagen gäller alla. Sedan den mångkulturella förvandlingen lagstiftades om i mitten på 70-talet har antalet våldtäkter ökat i Sverige från ca 800 per år till nästan 7000 per år 2014, vilket motsvarar en ökning från 9 kvinnor av 100 000 1975 till dagens ökänt världsledande nivå.

Domaren gick på åklagarens linje och dömde kvinnan extra hårt eftersom det var en journalist som blivit hotad. Åklagaren hade krävt att likhet inför lagen inte skulle gälla och att journalister som av vanligt folk anses ta våldtäktsmän i försvar ska vara mer värda. Grunden för att en journalist ska vara mer skyddsvärd än vanligt folk är att den framför de åsikter som välbeställda maktgrupper betalat den för att framföra. Den 60-åriga kvinnan dömdes därför till 12 000 kronor i böter.

Läs mer om samma ämne