Fältskytte med pistol

Pistolskytte i Backe Fältskytte på relativt långt avstånd.

Förra helgen anordnade Backe Pistolskytteklubb klubbmästerskap i fältskytte. Skjutningen utfördes i patruller på skjutbanan i Backe.

Fältskjutning innebär skjutning ute i terrängen på varierande mål, och ofta med snäv tidsmarginal för skotten. Förflyttning mellan målen sker som regel till fots. I år fanns det 8 olika stationer som bjöd på mycket varierande skjutning beträffande avstånd och målens utformning.

Både Backe Pistolskytteklubb och Backe Jaktskytteklubb har nu egna webbplatser.