Förtroendet för politiker rasar

Mest avskydda är Centerpartister 75 procent av väljarna har fått ett minskat förtroende för politiker den senaste tiden. Och mest föraktade är Centerpartister och Liberaler, som av de andra partiernas väljare utsetts till de nya Miljöpartisterna. Missnöjet är även stort med att det politiska systemet ständigt ger samhällsfarliga extremistiska partier som Centerpartiet och Miljöpartiet den avgörande makten i Sverige.

En ny opinionsmätning från Demoskop visar att folkets förtroendet för politiker rasar. 75 av 100 medborgare uppger att deras förtroende för politiker minskat det senaste året, medan bara 3 procent säger sig ha fått ett ökat förtroende.

Mest i samklang med samhällstrenden är Sverigedemokrater. 93 av 100 Sverigedemokrater har fått ett minskat förtroende för politiker, varav 85 säger att förtroendet minskat mycket.

Mest mot strömmen är Centerpartister och Liberaler, där hela 18 av 100 anser att de fått ett större förtroende för politiker den senaste tiden. Detta kan jämföras med 5 av 100 för Socialdemokrater.

Sprickan som bildats mellan folkmajoriteten och de nyliberala partierna Centerpartiet och Liberalerna märks även på andra sätt, framförallt genom att väljare från andra partier börjat avsky just Centerpartister och Liberaler. Bland de 75 procent av folket som har tappat förtroende för politikerklassen uppger 85 procent att det är Centerpartister som är värst. 74 procent uppger Liberaler.

Minst impopulära är Sverigedemokrater, som nu bara 26 procent hyser agg mot. Även Vänsterpartister och Kristdemokrater motsätts av en minoritet av de missnöjda, 33 respektive 42 procent. Resterande partier hamnar på den negativa sidan tillsammans med Centerpartisterna.

Och även på sociala medier är samhällstrenden tydlig. "Centerpartist" har i den politiska debatten börjat ersätta begreppet "Miljöpartist", som beskrivning på en person som är dum i huvudet och som skadar samhället.

Det växande hatet mot Centerpartister bekräftar idén om att Alliansen i praktiken är död och att Globalisterna/Bilderberggruppen/Bonnier nu vill ha en allians mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna.

Mycket tyder på att Centerpartiet även i praktiken är på väg att överta Miljöpartiets roll, som det extremistiska miniparti som bestämmer politiken i Sverige oavsett om Moderaterna eller Socialdemokraterna får statsministerposten.

På sociala medier börjar allt fler att fråga sig om denna underliga ordning bara är en slump, eller om Centerpartister och Miljöpartister fungerar som en sorts "målvakt" för Moderaterna och Socialdemokraterna, för att deras egna partier inte ska drabbas lika hårt i opinionsmätningarna när den extrema politiken visar sig vara skadlig för Sverige.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.