Rekorddåliga resultat i skolan

"En katastrof" I det Nya Sverige har inte bara skolan misslyckats, den är "en katastrof". Det menar nu politiker i Norrland som är missnöjda över att mellan 10-50 procent av grundskolebarnen inte klarar gymnasiebehörighet.

En ny undersökning visar på rekorddåliga resultat för Norrlands grundskoleelever. I många kommuner i Norrland misslyckas ungefär 25 procent av eleverna att få godkända betyg i viktiga ämnen som svenska och matematik.

-Inte ett misslyckande - en katastrof, fastslår Annelie Luthman som är skolpolitiker för "Liberalerna" i Sundsvall.

I vissa enskilda skolor misslyckas nu nästan vartannat barn. Förra året hade exempelvis 44 procent av eleverna som gick ut årskurs nio på högstadiet i Ramsele inte tillräckligt bra betyg för att få gymnasiebehörighet, visar statistik från Skolverket.

-Elevernas måluppfyllelse har sjunkit länge men man har inte riktat fokus mot det, säger Lisa Lööf som är Socialdemokratisk kommunpolitiker i Sundsvall.

Tre grupper av elever pekas ut som speciellt utsatta i den nya skolan. Det handlar om pojkar, utländska barn, och barn som inte har högskoleutbildade föräldrar. Massflykten av lärare från den allt mer politiskt extrema miljö skolan representerar nämns också som en direkt orsak till de dåliga skolresultaten.

När borgerliga lärare lämnar yrket blir kulturen på skolan än mer politiserad. Detta leder till att många elever numera får underkänt i skolämnen enbart baserat på att de uttryckt andra åsikter än de lärarna lär ut.

För att komma till rätta med skolelevernas dåliga resultat krävs en avpolitisering av skolan, bland annat av den feministiska politik som bidragit till pojkars dåliga skolresultat.

Men istället vill både höger- och vänsterpartierna fortsätta samma linje som tidgare i skolan. "Liberalernas" lösning på problemen är att förstatliga skolan. Om staten äger skolorna istället för kommunerna kommer eleverna att få bättre betyg, är man säkra på.

Socialdemokraterna vill istället blanda elever från dåliga skolor med elever från bra skolor. Genom att tvinga duktiga skolelever att gå i skolklasser där en stor andel av eleverna misslyckas med sin utbildning kommer skolan att bli bra igen, hävdar man.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.