SD vill ha hårdare straff för vänsterextrema

SD vill "kartlägga och lagföra" de allt fler vänsterextremister som ägnar sig åt farliga jaktsabotage. Om Polisen fortsätter att ignorera vänsterns kriminalitet riskerar situationen att eskalera, skriver Sverigedemokraternas landsbygdspolitiske talesperson.

Sverigedemokraterna vill skärpa straffen för jaktsabotage. Som Fjällsjö Nyheter tidigare rapporterat ökar konflikterna mellan Sveriges jägarkår och vänsterextrema jaktsabotörer.

Trots att vänsterextremister organiserar sig i uppenbart olagliga organisationer som exempelvis "Hunt Saboteurs Sweden" har Polisen inte gjort någonting för att stoppa jaktsabotagen.

Samtidigt läggs ett stort arbete ned på att regelbundet telefonavlyssna grupper av jägare som utsatts för angiveri av vänsterextremisterna. Som regel har anklagelserna gällt olovlig jakt på statens rovdjur, men trots åtal och en rad uppmärksammade rättegångar har fallen oftast lett till att jägarna frikänts i brist på bevis.

Den enligt många snedvridna prioriteringen uppmärksammas nu av Sverigedemokraterna, som kräver mer resurser och härdare tag mot de vänsterextrema grupperna.

-Vi ser annars en risk för en eskalerande situation och risk för olyckor, säger Runar Filper som är Sverigedemokraternas landsbygdspolitiske talesperson.

Med olyckor menas framförallt att risken för vådaskjutningar kraftigt ökar när vänsterextremister medvetet ställer sig mellan jägarna och bytesdjuren.

Sverigedemokraterna påpekar att de ofta maskerade extremisterna har "bristande respekt för demokratin och förefaller sakna förståelse kring jaktens syfte och innebörd".

För att komma till rätta med brottsligheten vill SD att Rikspolisstyrelsen åläggs att ta ett nationellt ansvar för arbetet mot jaktsabotagen.

Läs mer om samma ämne