Socialdemokrater vill tvinga alla till samhällstjänst

"Allmän samhällsplikt" som tvingar alla unga vuxna att i princip jobba gratis åt staten, det är Socialdemokraternas nya lösning för att "bryta onda cirklar för ungdomar på glid".

Det regerande partiet Socialdemokraterna står inför stora "utmaningar", alltså samhällsproblem man inte vill erkänna är problem. Särskilt pekar man på den allt större splittringen i samhället och den skenande ungdomskriminaliteten. För att "anta utmaningen" kräver nu allt fler Socialdemokrater att alla unga vuxna ska tvingas till samhällstjänst, så kallad "Allmän samhällsplikt".

"Samhällsplikt" är en förskönande omskrivning för samhällstjänst. Istället för att bara tvinga unga kriminella till samhällstjänst vill Socialdemokraterna nu tvinga alla.

Inspirationen till "Allmän samhällsplikt" har man fått ifrån "Allmän värnplikt" som existerade i Sverige mellan åren 1901 och 2010. Med "allmän" menades "alla män". Dock erfar Fjällsjö Nyheter att Socialdemokraterna med "Allmän samhällsplikt" avser att tvinga både män och kvinnor till samhällstjänst.

I Västernorrland är det Landstingets kritiserade politiske chef, nyblivne Regionrådet Erik Lövgren, som för fram förslaget om obligatorisk samhällstjänst för alla. Exempel på vad den nya tvingande samhällstjänsten går ut på kan enligt Socialdemokraterna vara "välfärdstjänst", "läsa upp gymnasiebetyg" och "läsa svenska".

Även i riksdagen har Socialdemokraterna motionerat om att tvinga unga vuxna att genomföra så kallad Allmän Samhällsplikt. Socialdemokraterna vill på riksnivå delvis avveckla Sveriges militära förmåga och istället för värnplikten tvinga unga vuxna att kämpa emot upplevda "klimatförändringar".

"Vi behöver överföra resurser från förmågan att bemöta militära hot till en förmåga att möta de hot som klimatförändringarna kommer att innebära", skriver Socialdemokraterna i sin motion.

Som Erik Lövgren uttrycker det "bara fantasin sätter stopp".

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.