50 brandmän har sagt upp sig i Jämtland

Protest mot låga löner Låga löner, slopad OB-ersättning och minskad semesterersättning har lett till massuppsägningar av brandmän i Jämtland. Nu har flera brandstationer så få personal att de inte själva kan rökdyka eller ens bemanna stationerna alla veckor.

Antalet deltidsbrandmän i Jämtland som säger upp sig i protest mot det nya löneavtalet ökar hela tiden och är nu uppe i 50 stycken. Enligt många av brandmännen innebär det nya avtalet en lönesänkning, eftersom bland annat OB-tillägget avskaffas och semesterersättningen minskas. Det är inte heller första gången ett nytt löneavtal tolkas som en försämring.

Sammanlagt finns drygt 30 heltidsanställda brandmän i Jämtland, framförallt i Östersund, och omkring 400 deltidsbrandmän ute i samhällena. Ytan brandmännen ska ansvara för är större än länder som exempelvis Danmark, Estland, Nederländerna, Slovakien och Schweiz.

Uppsägningarna är inte jämnt fördelade på alla brandstationer, utan är koncentrerade till ett område norr om Östersund. Framförallt är det stationerna i Hammerdal, Föllinge, Krokom, Lit och Stugun som nu får en kraftigt minskad personalstyrka. I exempelvis Stugun har 13 av 15 brandmän sagt upp sig.

Resultatet blir ett stort hål mitt i Jämtland där det nu endast kommer att finnas enstaka brandmän kvar. Ytan på det aktuella området är ungefär lika stor som en normalstor Jämtländsk kommun.

Att det nu finns akut brist på brandmän i detta område innebär exempelvis att man kommer att ha svårt att få lov att rökdyka efter människor som blivit kvar inne i brinnande hus, och att man inte kan ha personal i tjänst alla jourveckor eftersom det finns en gräns på hur mycket jour personalen får ta på sig.

Sammanlagt finns det 31 brandstationer bemannad med deltidspersonal i Jämtland som Räddningstjänsten Jämtland är huvudman för, samt 1 station med heltidspersonal. I Sverige i stort är 2 av 3 brandmän deltidsbrandmän. Motsvarande siffra i Jämtland är över 9 av 10.

Alla deltidsbrandmän har genomgått flera utbildningar och ansvarar för större delen av Sveriges yta men har en lön som motsvarar en sommarjobbande högstadieelevs. Samhällets gemensamma pengar har satsats på andra grupper.

Läs mer om samma ämne