MittMedia angriper folkrätten

Vill definiera samisk identitet Nykoloniala och kulturmarxistiska halv-svenskar har de senaste åren framgångsrikt skaffat sig mer makt över Sapmi. Nu går man på offensiven för att omdefinera den samiska identiteten och göra det lättare för icke-samer att bli samer. Sametinget som "styrs av försvenskade samer" kan komma att krossa den renägande klassen och i praktiken avskaffa den samiska folkgruppen om inte Samebyarna gör uppror med stöd av Folkrätten.

-Vem är domare kring samisk identitet? frågar sig MittMedia i en av sina ledare.

Underförstått menas att MittMedia och SVT borde vara domare över vem som är same. Men svaret på MittMedias fråga är väldigt enkelt: Enligt Folkrätten är det samernas egna ledare som ska bestämma vem som är same och inte.

Just nu är kraven ganska hårda. Man kan inte komma hit från Somalia och hävda att man är same, för att man "andas samma luft som samer" eller för att man "känner sig som en same".

Folkrätten gäller även för svenskarna och för alla andra folkgrupper. Svenskarnas ledare har dock bestämt att i princip är alla som vill vara svenskar svenskar. Och några till. SVT förklarade nyligen för sina journalister att alla som bott i Sverige är svenskar. Även terroristiska islamister med medborgarskap i andras länder är svenskar om de har bott i Sverige innan de blev terrorister.

Det finns inget facit. Enligt Folkrätten är det varje folks ledare som bestämmer vem som ska bli upptagen i gruppen. Ibland händer det att människor ofrivilligt blir upptagna i en annan folkgrupp, som exempelvis kurderna i Turkiet som länge kallats "bergsturkar" av regeringen där.

I Sverige blir många samer ofrivilligt tvångsanslutna till den svenska folkgruppen, vilket visade sig efter att talmannen i Sveriges riksdag Björn Söder utsatts för massiv hets efter att han hävdade att samer är en egen folkgrupp. Samelandspartiet, som är den politiska grenen av riksorganisationen för renskötande samer, samt professorn i urfolksrätt Mattias Åhren gav Björn Söder rätt i sak.

Medan flera samiska ledare som inte kommer ifrån den renägande klassen öppet stödde den svenska regimens resonemang om att samer är svenskar.

Snart är det "rasism" att samer är en folkgrupp?

Både MittMedia och SVT driver just nu en kampanj "mot rasism mot samer". Denna kampanj är sannolikt en ulv i fårakläder. Det man är ute efter är att sätta sig över Folkrätten och definera samer som svenskar, vilket i taktiskt avseende är detsamma som att frånta samerna sina rättigheter som ett eget folk. SVT har gått så långt som att publicera en ovetenskaplig Fake News artikel om att "DNA-teknik" skulle bevisa att samer är svenskar.

Istället för att som förr öppet kräva att samerna ska sluta vara samer och bli svenskar, hävdar man nu att samerna redan är svenskar. Argumenten är olika men resultatet i slutändan detsamma. Samtidigt arbetar man för att luckra upp den samiska identiteten, så att det ska bli lättare för icke-samer att bli samer. Det är inte svårt att lägga ihop 1+1 här.

Ett tecken på detta är att MittMedia i sin ledare hävdar att det inte finns några halv-samer, "för att ingen människa kan vara halv". Maken till barnsligt argument. Syftet är inte att vara snäll mot halv-samer, utan att hjälpa nykoloniala och kulturmarxistiska halv-svenskar att skaffa sig mer makt över Sapmi. För att göra detta kommer nykolonialisterna att behöva krossa den renägande klassen.

Renskötande samer måste bilda egen folkgrupp eller gå under

Det är framförallt de renskötande samerna och Samebyarna som har att förlora på att det nykoloniala svenska etablissemanget tillsammans med kulturmarxistiska nysamer försöker att omdefiniera samisk identitet.

De svenska och halv-svenska nykolonialisternas argument är falska. De säger att samer måste vara svenskar, för att annars så delar man upp människor. Men ur ett samiskt perspektiv är det nykolonialisterna, som definierar vissa samer som svenskar, och andra samer som ryssar, norrmän etc, som delar upp samerna. Att dela upp samerna i olika folkgrupper som "svenskar", och "ryssar" görs självklart för att splittra och härska över den samiska folkgruppen.

Just nu ser det väldigt mörkt ut för samernas överlevnad som folk. De svenska nykoloniala kulturmarxisterna som kontrollerar media i Sverige har allierat sig med flera av de partier i Sametinget som öppet motarbetar den renägande klassen och Samebyarnas styrelseskick.

Som det ser ut nu är den samiska folkgruppen på väg ut ur historien, på precis samma sätt som den svenska. Med samma argument som exempelvis araber och somalier klassas som "svenskar" av den svenska regeringen, kan i framtiden araber och somalier klassas som "samer" av Sametinget. Uppluckringen av den samiska identiteten kommer i så fall att gå hand i hand med avskaffandet av den nuvarande särrättighetslagstiftningen kring renskötseln.

De renskötande samerna intressegrupper har redan förlorat makten. I förlängningen kan den enda lösningen bli att de Samebyar som värnar sin samiska identitet gör uppror mot politikerna i det statliga Sametinget, med Folkrätten som argument för att det är de och inte Sametinget som har rätt att definiera vem som är same.

Fjällsjö Nyheter har tidigare rapporterat om hur historieforskaren Nils Johan Päiviö kommit fram till att "försvenskade samer har tagit makten [i sametinget] och de bryr sig egentligen inte om det samiska". På grund av det i praktiken etniskt svenska maktövertagandet av Sametinget har många renägande samer krävt att Sametinget ska avskaffas. Så att inte Sametinget avskaffar samerna.

Läs mer om samma ämne