SVT publicerar falsk nyhet om raser

"DNA-teknik tar död på prat om raser" skriver SVT i sin rubrik. Men i själva verket har raser ingenting att göra med DNA-teknik. Raser har alltid baserats på utseende och på sociala förbud att avla över de flytande och godtyckligt fastställda gränserna. Exempel på två olika raser är gråhund och jämthund.

DNA-teknik kan inte visa att jämthund och gråhund är samma ras, eller att de är två olika raser, eller att exempelvis en kines och en somalier tillhör samma ras. Ändå publicerar statliga SVT på sin webbplats en falsk nyhet (Fake News) som påstår detta. Fjällsjö Nyheter reder nedan ut begreppen.

Ras är ett godtyckligt begrepp som inte har en entydig definition och som inte är ett naturvetenskapligt begrepp. Ordet ras kommer ifrån arabiskan och hästaveln, och betyder i sin grundform en population som bara parar sig inbördes.

Därför talades det till exempel på medeltiden om "den kristna rasen", eftersom kristna bara fick gifta sig och skaffa barn med andra kristna. Parallellt fanns det underraser som exempelvis den anglo-saxiska rasen, som existerade på grundval av att 95 procent av befolkningen var bönder som av praktiska skäl enbart gifte sig och skaffade barn inom det egna lokalsamhället. När människor eller djur inom en population på detta sätt bara parar sig med varandra uppstår med tiden skillnader i exempelvis utseende och temperament, och detta kallas ibland för rasliga skillnader.

Ett till sin natur liknande begrepp är färger. Färger som rött, grönt, orange och burgund är inte vetenskapliga begrepp (de är språkliga begrepp). Men ändå finns färgerna, eftersom vi har hittat på att de ska finnas. Alla är inte överens om definitionerna, exempelvis anser vissa att orange inte är en egen färg. Det är på motsvarande sätt med raser.

Det går alltså inte att med DNA-teknik bevisa att raser inte existerar, precis som det inte går att bevisa att färger inte existerar, eller att punkare och hårdrockare inte existerar som två olika grupper.

Skillnaden mellan raser och underarter

Den vetenskapliga motsvarigheten till raser kallas underart. Det är med underarter som forskare skulle kunna använda DNA-teknik för att dra gränser eller motbevisa existensen av en egen underart.

Speciellt gäller detta när skillnaden inom en art är klinal, det vill säga när det inte finns någon entydig gräns mellan två underarter utan underarterna flyter in i varandra. Detta är vanligt. Ofta kan man inte avgöra om en viss individ tillhör den ena eller andra underarten. Men ändå existerar underarterna och detta går att bevisa med hjälp av statistik.

Det SVT gör i sin falska nyhet är att blanda äpplen och päron. Genom att blanda ihop underart med ras producerar man i politiskt syfte en falsk nyhet för att lura sina naiva läsare.

Falska resonemang hämtade från medeltiden

Ett vanligt falskt argument från politiskt motiverade rasförnekare har varit att "eftersom den genetiska skillnaden inom en ras kan vara större än skillnaden mellan två raser så är det bevisat att det inte existerar några raser". Detta är ett abstrakt matematiskt resonemang specifikt designat att lura människor som har en dålig förståelse av matematik.

Med samma logik skulle det då inte heller existera några färger. Eftersom skillnaden inom exempelvis färgen rött (115 nm) är större än skillnaden mellan två färger som exempelvis rött och orange (75 nm). Detsamma gäller om man inte räknar orange som en egen färg.

Så med samma argument som raser motbevisas med kan man också motbevisa existensen av olika färger. Färgerna skiljer ju också mer inbördes och dessutom flyter de ju ofta in i varandra och det kan därför vara svårt att avgöra vilken färg det egentligen är.

SVT:s falska nyhet om att DNA-teknik skulle motbevisa raser baserar sig på motsvarande sätt på abstrakta resonmenang som kanske låter logiska för vissa men som inte är det egentligen. Idehistoriskt använde sig kyrkan av samma typ av falska argument under medeltiden för att lura människor att det var bevisat vetenskapligt att den kristna guden Jehova existerar.

FN:s roll i att avskaffa rasbegreppet

Behovet av att producera falska nyheter om raser kommer ifrån FN-organet UNESCO:s deklaration "Rasfrågan" som publicerades efter Andra världskriget. Deklarationen skrevs av bland andra UNESCO:s förste generaldirektör Julian Huxley.

Huxley var också chef för Englands rashygieniska förening British Eugenics Society, och kämpade mot katolska kyrkans och det stalinistiska Sovjetunionens barnafödandepropaganda. Istället ville Huxley ha aborter och familjeplanering, specifikt i syfte att höja intelligensen på mänskligheten genom att det var de fattigaste som skulle skaffa färre barn.

Men Huxley var också brinnande internationalist och det var därför han deltog i UNESCO:s kampanj mot raser. Planen var att genom att först avskaffa rasbegreppet skulle det bli lättare att sedan avskaffa raserna, och på så vis skapa en jämlik mänsklighet - en enda ras där de mindre intelligenta aborterades bort.

Det är från UNESCO som argumentet om "större skillnader inom raser än mellan dem" kommer ifrån och det är även UNESCO som för fram etnicitet som ersättningsbegrepp för raser.

SVT sprider myter

SVT sprider också en rad myter på sin webbplats. Bland annat sägs att "Samerna har samma ursprungspappor som andra svenskar". Detta stämmer inte. Däremot är det sant att "Omkring hälften av de manliga samerna har samma ursprungspappor som omkring hälften av de manliga svenskarna". Men fler samer har finska ursprungspappor än svenska, iallafall om man med samer menar de samer som bor i Lappland och uppfattas som samer, och inte de som bor i Stockholm och uppfattas som svenskar.

När SVT talar om "ursprungspappor" på det här sättet syftar man egentligen på Y-DNA, som bara ärvs från far till son. Etniska svenskar av manskön kan spåras till tre stora Y-DNA grupper: I1 (Nordbor, ca 50%) R1a (Östeuropeer, ca 25%) och R1b (Västeuropeer, ca 25%). Ungefär 50% av de manliga samerna tros tillhöra haplogrupp I1, alltså samma grupp som omkring hälften av de manliga "pursvenskarna" tillhör. Resterande manliga samer tillhör framförallt N1, som är den finska haplogruppen.

Anledningen till att SVT inte alls nämner några "urmammor" är politisk. För det första så härstammar både svenskar och samer från många fler urmammor än urpappor. För det andra härstammar svenskar och samer från olika urmammor.

Genom att helt mörka urmammornas del och förvanska urpappornas del kan SVT producera en falsk nyhet som lurar läsarna att det inte skulle finnas några genetiska eller "rasliga" skillnader mellan inhemska folkgrupper i Sverige.

Samma urpappor men olika ursprungsfolk?

Men riktigt pinsamt blir det först när SVT hycklande ska förklara att trots att svenskar och samer har samma urpappor är samerna ett ursprungsfolk som har rätt till Sverige, medan svenskar inte är ett urfolk och inte har mer rätt till Sverige än exempevis somalier som har helt andra urpappor (Y-DNA).

SVT:s resonemang är att samer och svenskar har samma urpappor och levde tillsammans i Norden i tusentals år, men eftersom svenskarna på medeltiden ensamma grundade Sverige utan samerna är samerna Sveriges ursprungsbefolkning och var här först.

"Även om samerna har samma ursprungspappor som andra svenskar så ska det inte sammanblandas med begreppet ursprungsbefolkning ... genetiken är en ganska liten del av det av den problematiken", skriver SVT.

Som vanligt med SVT så har allt att göra med POLITIKEN, och inte med genetik och naturvetenskap. Även om de gör sitt bästa för att lura folk att vetenskapen stödjer just deras politik.