Krisläge på Sundsvalls sjukhus

Supermånga överbeläggningar samtidigt som sjukhuset i Sollefteå bit för bit läggs ned. Nu går sjukhuset i Sundsvall in i "stabsläge" och "förstärkningsläge", vilket innebär att sjukvårdsledningen samlas och alla anställda beordras arbeta på sin lediga tid. Men det räcker inte. Istället sliter man ut personalen vilket förvärrar situationen.

Under Julhelgen slog Sundsvalls sjukhus det tidigare överbeläggningsrekordet och man trodde då att det inte kunde bli värre med hela 49 överbeläggningar. Men idag är siffran redan uppe i 61 överbeläggningar. Sjukhuset är nu i kris och så kallat stabsläge är förklarat.

-Sjukhuscheferna beordrar ut alla som svarar i telefonen. All personal på alla avdelningar som står på anställningslistorna kommer att ringas upp för att kallas in, säger Åsa Holgersson som är huvudskyddsombud på Vårdförbundet i Västernorrland.

Delvis beror överbeläggningar på nedläggningarna Socialdemokraterna har gjort på Sollefteå sjukhus. Efter att ha kört över medborgarna och medborgardialogen misslyckats återstår nu att avgöra frågan i kommande val.

Men innan dess är mer kaos att vänta. Siffran 61 överbeläggningar kommer sannolikt att öka.

Under tiden kommer sjukhusledningen sannolikt att skriva ut patienter som egentligen fortfarande är sjuka och behöver vård, och flytta andra till andra landsting - vilket innebär skador på patienterna och enorma kostander för det redan konkursmässiga landstinget.

Störst kostnad kan komma att bli i form av personalbortfallet. Krisen på sjukhuset i Sundsvall innebär att de anställda kommer att slitas ut i ännu högre takt än tidigare. Fler kommer att tappa förtroendet för den politiska ledningen och säga upp sig och det blir svårare att rekrytera ny personal utifrån.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.