MittMedia ljuger om hemfridsbrottet

Zombiefierade läsare av nyliberala MittMedia-klonen "LT" har marinerats i nya lögner om det anmälda hemfridsbrottet där en sovande familj väcktes mitt i natten av ett tiotal asylsökare som invaderat deras tomt och på uppmaning vägrade att lämna den. Fjällsjö Nyheters granskning visar att MittMedia på ledarplats för fram ett flertal osanningar som är lätta att motbevisa.

Det var mitt i natten i månadsskiftet Juli/Augusti som ett tiotal asylsökare invaderade tomten på en gård där flera av de boende under flera års tid har trakasserats av lokala vänsterextremister med kopplingar till asylsökarna.

Efter det anmälda hemfridsbrottet och innan polisutredningen hann ta vid startade de lokala vänsterextremisterna en hetskampanj i media mot den drabbade familjen. I den av vänsterextrema dirigerade hetskampanjen påstod en anonym maskerad asylsökare bland annat att en flicka skjutits: "Han sköt min vän, säger Samira, som egentligen heter något annat". Ett uttalande som bara var till för den mediala hetskampanjen, och som sedan togs tillbaka i polisförhören.

Vänsterextremister hittade också på en ny misshandel som de anklagade en av de boende på gården för. Efter att Fjällsjö Nyheter tagit upp fallet med att ännu en misshandel hittats på backade dock vänsterextremisterna ifrån denna anklagelse.

Fjällsjö Nyheter har också rapporterat om hur lokala vänsterextremister mordhotat sin egen familj, och hur de påhittade mordhoten sedan med hjälp av villiga journalister skylldes på personer i något av de tre hushållen som finns på gården.

Nu har MittMedia startat en ny rond i lögncirkusen kring hemfridsbrottet. Denna gång påstår man att "sällskapet" skjutits efter med "hagelgevär", och att "sex vittnen" påstår detta "samstämmigt."

Men Fjällsjö Nyheters granskning av polisutredningen visar att detta inte stämmer. MittMedias ledare blåljuger helt enkelt. Det visar polisutredningen tydligt.

De "sex vittnen" MittMedias ledare hänvisar till kan mer sakligt beskrivas som de sex personer som efter hetskampanjen i media utsetts till målsägare i polisutredningen, och som alltså själva är anklagade för att ha begått grovt hemfridsbrott mot den sovande familjen.

De "samstämmiga" uppgifterna om ett "hagelgevär" är något som MittMedia ljugit ihop helt på egen hand:

Enligt polisutredningen pekar det ena "vittnet" ut ett hagelgevär, en annan pekar ut ett helt annat gevär, en tredje vet inte om det var gevär eller pistol, en fjärde säger att det nog var en pistol, en femte säger att hon inte såg något vapen alls osv.

Detta är alltså enligt MittMedias ledare "samstämmiga" uppgifter, om ett "hagelgevär", givna av "sex vittnen".

De "samstämmiga" "vittnena" är i polisutredningen inte heller eniga om hur många skott de ska ha hört skjutas, eller vart skotten ska ha träffat.

Att motivet till MittMedias lögner är att driva en nyliberal migrationspolitik står utan allt tvivel. Men man kan fråga sig hur MittMedia tänker om de läsare man medvetet lurar. Läsare som betalar pengar till MittMedia för att bli lurade.

Resonerar man så att lögnerna är "ett nödvändigt ont"? Eller sitter man och skrattar åt sina läsare, som är så dumma att de betalar pengar till MittMedia för att bli lurade?

Läs mer om samma ämne