21 bönder hoppar av från Arla

Går till Norrmejerier Nästan tio miljoner liter mjölk per år. Så mycket producerar de 21 gårdarna som nu lämnar Arla och går till Norrmejerier. Orsaken till avhoppen är att försöka komma undan Arla, som trädit fram som den främsta förkämpen för regeringens globalistiska nedläggningspolitik.

De 21 mjölkbönderna efterlämnar 103 mjölkbönder som fortfarande är kvar i Arlas fång. Avhoppen ökar Norrmejeriers invägning av mjölk från ca 200 miljoner liter till ca 210 miljoner liter, alltså en ökning på ungefär fem procent. Tidigare har 9 mjölkbönder i Jämtland hoppat av från Arla.

-Vi har under många års tid sett att mjölkbönder från andra län varit intresserade av att gå över till Norrmejerier. Nu tog vi kontakt med flera av dem, säger Henrik Wahlberg, styrelseordförande i Norrmejerier.

I Maj meddelade Arla att man lägger ned Fjällbrynt i Östersund. Nedläggningen väntas i praktiken bli en nedläggning av hela Milko, som Arla verkar ha köpt upp för att lägga ned det och hindra konkurrensen. Sammanlagt över 100 jämtar kommer isåfall att få sparken eller bli deporterade till Stockholm.

Samma månad meddelades också att nya EU-regler tvingar många Norrländska mjölkbönder att lägga ned. De nya EU-reglerna är en del av det så kallade TTIP-avtalet, som tvingats fram av USA för att översvämma EU med billiga amerikanska produkter som ska konkurrera ut europeiska tillverkare. Avtalet liknar de avtal som Ryssland utsattes för efter Sovjetunionens fall, då landets inhemska industrier tvingades omkull och plundrades av bulvaner med huvudmän i USA och Storbritannien.

I slutändan härstammar hela den så kallade mjölkkrisen från regeringens politik. Bara sedan 80-talet har 9 av 10 mjölkbönder tvingats lägga ned. Genom att beskatta bönderna hårt och genom djurskyddslagstiftning kraftigt öka kostnaderna, samtidigt som man gynnar billig utländsk mjölk, har tiotusentals bönder tvingats i konkurs. Och för varje bonde som förlorat sitt jobb har fem andra blivit av med jobbet som ett direkt resultat.

Ideologin bakom politiken är att göra Sverige osjälvförsörjande på mat och andra produkter, så att Sverige inte kan vara självständigt utan är tvingat att underkasta sig "samarbete" med EU, USA och i slutändan NATO.

Läs mer om samma ämne