Extremister försöker tysta Fjällsjö Nyheter

Ljuger om att Fjällsjö Nyheter skulle skriva hotelser "Ambitionen i Strömsund är att bloggen ska tystas" skriver en kommunistisk ledare i den av lokala trotskister styrda Facebook-gruppen "Strömsund mot rasism". Där manar han till "mobilisering" mot Fjällsjö Nyheter. För att "tysta" Fjällsjö Nyheter har mannen författat ett brev som han uppmanar andra kommunister att skicka runt där man hittat på att Fjällsjö Nyheter hotar människor. Här bemöter Fjällsjö Nyheter kort lögnerna.

Fjällsjö Nyheter har aldrig skrivit några hotelser, gett uttryck för några rasistiska åsikter eller hängt ut någon icke-offentlig person med namn eller bild (detta inkluderar dömda brottslingar som alltid anonymiserats). Fjällsjö Nyheter följer lagen och att göra detta är en förutsättning för Fjällsjö Nyheters existens. Följer man inte lagen stoppas man av myndigheterna.

Kampanjen mot Fjällsjö Nyheter drivs av vänsterextremister som samarbetar med vänsterextrema och miljöpartistiska journalister. Orsaken är att Fjällsjö Nyheter:

1) Ger uttryck för andra åsikter än etablissemangets Monopolmedia.

2) Belyser samhällsfrågor som etablissemangets media mörkar.

Den åsikt som Fjällsjö Nyheter drivit gällande invandringen är att Sveriges internationellt sett extrema migrationspolitik drivs av globalister och syftar till att omforma samhället i nyliberal riktning.

Ju mer heterogent och splittrat (mångkulturellt) samhället blir desto mer stöd kommer nyliberalerna att få för sina idéer om att avveckla välfärdsstaten, avskaffa kollektiva lösningar som fackföreningar och kollektivavtal, samt privatisera den gemensamma välfärden.

Många inom extremvänstern är emot att detta resonemang får spridning eftersom man själva vill använda invandrarna för att destabilisera landet och i slutändan göra revolution.

Fjällsjö Nyheter spår att när nyliberalerna lyckats krossa välfärdsstaten och fackföreningarna kommer de att avsluta det mångkulturella experimentet, eftersom det blir billigare och mer lönsamt för överklassen om alla medborgare gillar samma mat, nöjen, produkter m.m.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.