Ensamkommande vuxna som låtsas vara barn ska bo kvar på barnhemmen

Det har domstolen bestämt Så kallade flyktingbarn är ofta vuxna män i medelåldern, 25-50 år, som kan låtsas vara barn på grund av den hjärntvätt svenskar utsatts för av politiker och journalister. På grund av platsbrist har dock Sollefteå kommun efter omkring 15 års bedrägerier valt att kasta ut några vuxna män från barnhemmen. Nu tvingas man ta tillbaka dem efter ett beslut av Förvaltningsrätten.

Det kommunala självbestämmandet är avskaffat och kommuner måste därför blint lyda Migrationsverket, även när Migrationsverket anvisar 50-åriga gubbar med grått hår till barnhemmen. Det har förvaltningsrätten kommit fram till och upphävt kommunens beslut.

Detta trots att personalen, tandläkarna och socialtjänsten vittnar om att de utkastade männen är uppenbart vuxna både utifrån deras utseende, tänder och sociala omständigheter.

-Bedömningen är att de är i 30-årsåldern. Klart över barngränsen. Det är inte så att de är ett eller två år för gamla, säger Sollefteå kommuns kommunikationsstrateg Majed Safaee.

Men alla flyktingmännen som låtsas vara barn vände sig till högre instans, förvaltningsrätten, och beslutet där är att upphäva kommunens beslut och tvinga kommunen att ta hand om de vuxna männen som om de vore små barn på ett barnhem för så kallade ensamkommande flyktingbarn.

Rätten påstår att Migrationsverkets anvisningsbeslut, det beslut som först placerade de i Sollefteås kommuninvånares vård, inte kan överklagas. I princip innebär detta att det är regeringens fel att systemet inte fungerar.

Läs mer om samma ämne