Antalet varsel fördubblas i Jämtland

141 människor har varslats om uppsägning i länet under det första kvartalet. Det är dubbelt så många som under samma period förra året.

Framförallt är det tillverkningsindustrin som går utför. Exempelvis Andritz Hydro i Nälden som tillverkar elektromekaniska system för vattenkraft har varslat över 50 arbetare om uppsägning.

Ändå har arbetslösheten i länet inte minskat. Anledningen är den rekordstora invandringen som gör att människor istället får jobb på flyktingboenden.

Politiken som förs går ut på att fabrikerna ska flytta utomlands till låglöneländer där arbetarna får lägre lön och arbetsgivarna får betala lägre skatt. Sedan får arbetarna i Sverige istället jobb i den allt mer privatägda migrationsindustrin. Arbetsväxlingen fungerar så länge som invandringen till Sverige ökar.

Om invandringen till Sverige i framtiden skulle avstanna kommer arbetsväxlingen att sluta fungera. Då kommer arbetslösheten bland svenskar att skjuta i höjden. Samtidigt tillkommer siffrorna för alla de nyanlända som även de söker jobb. Ekvationen kommer att gå ihop på så vis att lönerna i Sverige radikalt kommer att minska.

Läs mer om samma ämne