Ytterligare 2600 hotar med strejk

Byggnads hotar med storstrejk På måndag kan fackföreningen Byggnads gå ut i strejk. Anledningen som anges är att arbetsgivarna vill avskaffa Den svenska modellen.

-Byggnads säger idag nej till medlarnas bud. Budet innehåller ett frontalangrepp på våra lönesystem och i förlängningen också att angrepp på Den svenska modellen. Det kan vi aldrig acceptera, skriver Byggnads i ett pressmeddelande.

"Den svenska modellen" är ett sorts oskrivet samhällskontrakt som nu arbetsgivarna vill avskaffa. Modellen skapades under 1930-talet som en kompromiss mellan arbetsgivarnas kapitalistiska intressen och arbetarrörelsens jämlikhetssträvanden och idé om att skapa ett Folkhem. Modellen skapades i växelverkan med den tyska versionen som kallades för Folkgemenskap.

Arbetsgivarorganisationen Svenska byggindustrier (BI) kallar varslet för oansvarigt och eftersom det på grund av den rekordstora massinvandringen byggs mer än någonsin kan det få stora konsekvenser för samhällsutvecklingen.

-Omfattningen av varslet tyder på att detta planerats under en längre tid. Det är ett av de största varslen någonsin. Detta i en tid då vi behöver bygga mer, skriver Sveriges Byggindustriers förhandlingschef Mats Åkerlind.

Vad konflikten handlar om är att arbetsgivarna vill minska fackets makt i syfte att lättare kunna använda sig av utländsk låglönekonkurrens. Facket å andra sidan vill delvis hindra detta och samtidigt ha högre löner.

Byggnads försöker att möta arbetsgivarna på halva vägen genom att lova verka för att prioritera "kvinnor, lärlingar och nyanlända". Historiskt sett har detta varit en metod som arbetsgivarna använt sig av för att sänka reallönenivåerna i manligt dominerande yrken.

Denna gång är arbetsgivarna inte med på tåget. De är inte intresserade av att få hjälp av Byggnads att öka konkurrensen om jobben inom byggbranschen. Den rekordstora invandringen innebär att de strategiskt redan vunnit spelet och behöver i längden inte kompromissa.

Det är därför som samhällskontraktet som byggts kring Den svenska modellen håller på att sägas upp. Fackföreningarna har dessutom de senaste 20 åren kontinuerligt förlorat makt. Den senaste tidens skandaler kring påstådda mutor och korruption har ytterligare försvagat rörelsen.

Nu satsar man på strejker medan man ännu kan. Tidigare i veckan meddelade Unionen och Sveriges ingenjörer att man tar ut 10 000 arbetare i strejk. Oavsett hur slagen går kommer man att förlora kriget. Den svenska modellen är passé. Framtidens modell kan man komma att finna i länder som Brasilien och Sydkorea. Eller Ryssland på 90-talet.

Läs mer om samma ämne