10 000 arbetare hotar gå ut i strejk

Den 18 april kan Unionen och Sveriges ingenjörer ta ut 10 000 anställda i strejk. Varslet om strejk berör bland andra Sveriges Television, Telia, CGI Sverige AB, Tieto Sweden AB, WSP, Securitas, Atea, Comhem och Eltel Networks. Stridsfrågan är pensionerna, som väntas sänkas samtidigt som pensionsåldern höjs.

-Det är orimligt att anställda inom Almega ska få betydligt sämre pensioner än övriga inom det privata näringslivet, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

-Medlemmar ska inte behöva bekymra sig för pensionen och därför är det viktigt att pensionen är lika, säger Sveriges ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius.

-De kommer påverkas mycket. Vår bedömning är att arbetsplatserna får stänga, säger Frankelius, om stridsåtgärderna.

En stor anledning till de fackliga stridigheterna om pensionen är att pensionssystemet fungerar så att pensionen sjunker när medellivslängden ökar, eftersom samma summa pengar ska fördelas över fler år.

De som idag går i pension beräknas erhålla en genomsnittlig pensionsnivå som motsvarar 43 procent av tidigare lön. Det gamla systemet från innan pensionsuppgörelsen 1994 gav 65 procent av tidigare inkomst. Gruppen som sjösatte det nya systemet bestod av ordförande Bo Könberg (fp) samt Anna Hedborg (s), Margit Gennser (m), Ingela Thalén (s) och Åke Pettersson (c). Dessa försäkrade att det inte skulle bli sänkta pensionsnivåer, utan "rakare rör mellan avgifter och pension".

Att pensionsnivåerna har sjunkit drastiskt i takt med den ökande medelåldern är något som makthavarna aldrig talar om. Istället kräver de att pensionsåldern nu måste höjas. Men om pensionsnivåerna har sjunkit så mycket, och pensionen automatiskt sänks i takt med en ökande medelålder, vad är då den egentliga anledningen till att politikerna kräver att pensionsåldern ska höjas?

Svaret är att grundproblemet med pensionssystemet är att det är ett pyramidspel, som går ut på att befolkningen hela tiden måste öka i Sverige. Och inte bara befolkningen, den arbetande delen av befolkningen måste också öka. Och någon sådan ökning sker inte när arbetslösheten hela tiden ökar och unga människor studerar allt längre.

Det pyramidspelsliknande grundproblemet består i att en pensionärs pension inte består av pengar som pensionären betalat till sig själv, eftersom dessa pengar sedan länge är spenderade på tidigare generationers pensioner. Pensionärens pension betalas istället till största delen av pengar som pensionärens barn och barnbarn (eller motsvarande) betalar in.

Man kan teoretiskt säga att två unga arbetare finansierar en pensionär, och att systemet alltså kräver att antalet skattebetalande arbetare hela tiden ökar i landet.

Just nu ökar folkmängden rekordmycket i Sverige, men eftersom arbetslöshet, utanförskap, korruption, missbruk, sinnessjukdomar och social misär också rekordökar gör befolkningsökningen ingen nytta pensionsmässigt. Tvärtom blir befolkningsökningen en ytterligare belastning på pensionssystemet i framtiden eftersom arbetslösa, socialt utslagna och kriminella också ska ha pensioner betalda av någon.

Att politikerna ska göra något åt saken är osannolikt, eftersom det skulle göra dem impopulära hos väljarna som inte vill ha betalat in pensionspengar hela sina liv bara för att själva stå där med "svarte petter" och bli utan för att de kom in i pyramidspelet sist.

Det mest logiska är därför att problemet skjuts på framtiden till kommande generationer. Just nu utmålas invandrarna som "pensionsräddarna". Vilket i praktiken innebär att makthavarna sätter dit invandrarna och ger dem skulden när systemet kraschar, för ingen kan i längden rädda ett pyramidspel.

Läs mer om samma ämne