Skolbarn sextrakasseras i Backe - de ansvariga förnekar problemen

Tvingas bära självförsvarssprej Flyktingbarn utsätter flickor för trakasserier på skolan och den senaste tiden har attackerna ökat i frekvens. Nu tvingas barn bära självförsvarssprej i skolan eftersom de vuxna sviker sitt ansvar över situationen. UPPDATERAD 4

Människor i Backe rapporterar en växande oro i samhället över skolbarnens situation. Det blir allt vanligare att flickor på högstadiet är rädda för att gå ut, blir inryckta på toaletter, blir förföljda och på olika sätt trakasserade. Trakasserierna upplevs som mycket obehagliga av de drabbade.

I början av veckan inträffade ett nytt misstänkt övergrepp i Backe då en grupp svenska flickor trakasserades av en grupp flyktingbarn inne på busstationen i Backe. En av flickorna sägs ha blivit indragen på toaletten trots att flickorna skrek ”Nej, nej, nej”. Händelsen filmades av en av flickorna som bevismaterial och kan nu komma att användas i förhandlingarna med de vuxna som är juridiskt och moraliskt ansvariga för övergreppen och hittills har vägrat att agera.

Fjällsjö Nyheter har fått en intervju med en person som engagerat sig för flickornas rättigheter. Personen har dels sett flickornas videoupptagning från händelsen på busstationen och även samtalat med personal på boendet där flyktingbarnen bor. Intervjun skedde på tisdag dagen efter händelsen på busstationen.

-För vuxna som inte går i skolan och upplever klimatet där är dessa uppgifter mycket otäcka. Kan du börja med att beskriva vad det är som inträffat och som fick dig till att belysa situationen på högstadiet i Backe?

-Jag blev inbjuden till en livevideosändning på appen periscope av en väns dotter. I videon ser man hur ett gäng pojkar går emot henne och två tjejkompisar till henne, allt medan man hör dem skrika nej upprepade gånger. En av tjejerna blev intryckt på toaletten på busstationen och en av pojkarna från [boendet] försöker låsa in henne. Jag tog på en gång kontakt med henne och hon berättade mer om vad som händer i skolan och på vägen hem därifrån. Jag och några vänner bestämde oss för att åka dit och ta upp det med personal på boendet.

-Hur upplevde flickorna det inträffade? Kände de personerna som gjorde detta mot dem?

-De är jätterädda, de som utsätter flickorna för detta är enbart skolkamrater och ingen flickorna känner, nej!

-Och när ni talade med personalen på [boendet], vad fick ni för bemötande och svar på det inträffade?

-Personalen försvarade pojkarna som trakasserar och ville om och om igen påpeka att även svenska pojkar beter sig så. Ett till återkommande svar var att det kanske bara är busstreck. Pojkarna var med och pratade men eftersom [boendet] inte har någon tolk som kan hjälpa till så fick en annan pojke som bor där hjälpa till med tolkningen.

-Vet du ifall skola eller polis på något sätt kopplats in för att få stopp på dessa trakasserier?

-Polis är inte inkopplad vad jag vet. Igår när vi var där så visste inte personalen om något som inträffat. Det lät inte heller som att boendet tänkt blanda in polis då de bad oss kontakta de om det hände igen och det har inträffat incidenter senast idag då en av pojkarna på något av boendena försökte släpa iväg en 15-årig flicka i skolan.

-Händelsen som gjorde att jag och mina vänner åkte till [boendet] skedde igår [måndag] men då kom det fram att det hänt upprepade saker innan det.

Nyligen inträffade ett mord inne på skolan i Broby. En 14-årig pojke högg då ihjäl en annan pojke genom att hugga in en kökskniv i hjärtat på honom. Mordet hade pojken planerat hemma framför Internet där han tagit fram uppgifter om hur man effektivast knivmördar människor.

Motivet var enligt mördarens pappa "hedersmord", eftersom den knivmördade skolpojken försvarat flickor i skolan från hedersmördarens sexuella trakasserier.

Generellt sett är det vårdnadshavaren som är ansvarig för brott begångna av barn som inte är straffmyndiga. Om barnen inte har några riktiga vårdnadshavare måste andra vuxna hållas ansvariga. Rimligtvis är det i detta fall de vuxna som tagit hit barnen för att tjäna pengar på dem som skall hållas ansvariga för deras handlingar.

UPPDATERAD

Efter att Fjällsjö Nyheter gått ut med nyheten om att flickor trakasseras på skolan i Backe och i dess omgivningar i samband med de skolpliktiga besöken där har reaktionerna varit starka i samhället. Många har blivit arga över att detta kunnat fortgå så länge utan att de ansvariga velat erkänna problematiken och försvara de drabbade. De ansvariga har förnekat problemen och påstår att Fjällsjö Nyheter har ljugit ihop en artikel i syfte att "skada skolan". De flesta har antagligen undrat vem det är man kan lita på.

Fjällsjö Nyheter har inte hittat på att skolbarn trakasseras i Backe. Tvärtom har Fjällsjö Nyheter väntat med att publicera tills dess att omfattningen är för stor och bevisen och vittnesmålen för många för att de ansvariga ska kunna förneka händelserna utan att därefter avslöjas som lögnare. "The battle is won BEFORE it is fought".

Sedan är det så att när barn mobbas eller trakasseras i skolan så kommer ofta 9 av 10 av både vuxna och skolbarn hävda att det inte existerar något problem. Men för de barn som mobbas eller trakasseras så är det ett jätteproblem, i en period i livet där de flesta är känsligare och tar mer illa vid sig än vad man sedan gör som vuxen.

När ett barn som mobbas eller trakasseras får stöd av någon som vågar höja rösten till försvar är det ofta något som blir ett kärt minne för resten av livet. Därför att det är så viktigt.

Mobbning och trakasserier i skolan kan inte lösas genom omröstningar. Det är de vuxna som måste agera auktoritärt och visa barnen vad som är rätt och fel. När de vuxna som är ansvariga för trakasserierna av skolpliktiga förnekar problemen och tar förövarnas sida är det dags för dessa att stiga åt sidan och låta andra vuxna komma med lösningar.

UPPDATERAD

Under kvällen har fler personer tagit kontakt och berättat om trakasserier som skett utan att de ansvariga vuxna tagit tag i problemen. Artikeln kommer sannolikt att uppdateras med mer information.

UPPDATERAD

Artikeln har under helgen blivit delad 46 gånger på facebook och fått 102 kommentarer. 63 personer har klickat gilla på artikeln. Alla kommentarer är på sitt sätt intressanta, eftersom man så lätt kan koppla åsikt till person och funktion i samhället. Många är upprörda medan ett litet antal personer som är ansvariga för och som tjänar pengar på politiken fortsätter att förneka och hävda att allt är påhittat av Fjällsjö Nyheter. På grund av detta kommer vi att publicera fler bevis, först ett vittnesmål från en man som arbetat inne i skolan:

28-03-2016
ROBIN ENGSTRÖM

Jag började jobba på Fyrens HVB hem 01-05-2014.

Under tiden som jag arbetade där så var min uppgift att vara med på skolan. Under tiden som jag fanns med på skolan så såg man flera situationer där flyktingbarn härjade och levde jävel. Händelser från att leva om, störa och trakassera andra svenska elever. Backe är en liten by, alla känner alla. Vissa tillfällen så kunde elever komma och berätta att de känner sig otrygg då flyktingar trakasserar dom på olika vis. Det kan vara allt från att bli förföljd under och efter skoltid till att flyktingar tafsar på tjejer.

Eftersom vare sig skolan eller flyktingboendet har resurser för att kunna samtala med flyktingbarnen så fick jag nyttja en av flyktingbarnen för att kunna tolka. Det finns enbart ett flyktingbarn som kan svenska och han berättar själv att han upprepade gånger får i uppgift att säga till övriga flyktingbarn att man inte får trakassera tjejer. Han berättar att i Sverige så är det inte samma som i deras land. Men som personal på fyren så har jag och övrig personal inte jobbat med det vi ska, alltså våra placerade ungdomar. Våra resurser har behövts mer åt skolans övriga elever och där är jag nog den enda som vågat stå på mig mot flyktingbarnen.

Det jobbigaste med detta är att alla vuxna förnekar att saker händer. När det till och med går så långt att förälder till ett utsatt barn förnekar att det skall ha uppstått något. En tjej berättar att hon blir trakasserad och slagen men vågar inte berätta det för sina föräldrar för att de blir arg på henne. Att det har gått så långt att flyktingbarn kan göra precis vad de vill. När ska de vuxna öppna ögonen och sluta förneka att det faktiskt är katastrof. Alla är så glad att det tillkommit flyktingbarn för att skolan inte behöver läggas ner längre. Men att offra sina egna barns fysiska och psykiska hälsa är horribelt! Jag kan ärligt talat inte förstå hur skolan och föräldrar kan låta detta ske. De bara står och tittar på när tjejerna blir trakasserade och har mage att påstå att ingenting har hänt. Det måste vara fruktansvärt att växa upp som tjej idag. Att behöva gå till skolan som ska vara en trygg plats och känna sig hotad. Att inte veta om man tar sig hem efter skolan utan att bli angripen. Att man inte får något vuxenstöd eftersom de förnekar att det händer.

Jag uppskattar då jag få reda på när tjejer blir angripen. Jag sätter mig direkt i bilen och åker dit för att hjälpa den/de drabbade. Eftersom inte de vuxna kan öppna ögonen och faktiskt erkänna att det är kaos. Ja då får man göra så gott man kan för att finnas för de drabbade. Det är så många gånger jag tagit tag i dessa situationer. Men det har ingen betydelse för skolan och vissa föräldrar, det har ju aldrig hänt.. Att de sitter och påstår att man hittar på när man själv har varit med, det kommer jag aldrig förstå varför. Under tiden på skolan så har jag aldrig sett någon lärare ute bland ungdomarna på raster. Skolans lärare prioriterar hellre kaffe än elevernas säkerhet och hälsa. Att som personal på fyren bli utskälld om man i 5 sekunder inte ser vart ens ungdomen man följer med är. Samtidigt vet man att man har ansvar över alla skolans elever för att de inte ska behöva gå rädda.

Skolans fasad kommer att rasa för eller senare. Men så länge de fortsätter att neka alla dessa händelser så kommer tjejerna gå som offer. Att de kan låta det ske och ha ett gott samvete?? Att de inte förstår varför endel elever mår psykiskt dåligt. Att de inte förstår varför endel är rädda för att gå till skolan. Allt är ju bara påhittat. Tjejernas historier, allt som vi andra har sett och allt som man lyckats agera i tid på. Hur kan dom ens ifrågasätta och påstå att det är påhittat när de själv inte var närvarande. Senast åkte jag 14 mil t.o.rt för att hjälpa tjejerna på busstationen. Skulle jag resa så långt och samtidigt gå in på [boendet] för att ta upp detta och visa personalen filmbevis på det inträffade. Skulle jag och mina vänner göra det för att sedan få höra att det också är påhittat??

Jag tycker att de så kallade vuxna ska öppna ögonen och faktiskt kunna säga att de tappat kontrollen. De ska kunna göra det utan att vara rädd för att bli rasiststämplad. De unga tjejerna behöver stöd! De måste få känna sig trygga och inte vara rädd för att få skäll av skolan/förälder för att de berättar att de blir trakasserade. Ni sviker ungdomarna så brutalt när ni förnekar att de blivit offer för flyktingarna. Problemet blir bara större och större runt om i landet, det kommer fortsätta växa så länge ni förnekar. En vacker dag kommer ni inse hur mycket ni svikit era/andras barn genom att inte lyssnat på verkligheten!

Och för att slippa källkritik så är det helt ok att publicera mitt fullständiga namn.

Det jag skrivit baseras på händelser jag varit med om samt tjejer som pratat med mig under tiden jag var närvarande på skolan och tiden efter skolan.

UPPDATERAD

Trots flera vittnesmål om många fall av trakasserier fortsätter de ansvariga vuxna att förneka. Enligt de ansvariga existerar inga problem förutom berättelserna om trakasserier, vilka är besvärande men påhittade enligt de ansvariga. Istället för att ta tag i problemen använder man nu sig av lögner gentemot allmänheten och hotelser på Internet för att tysta kritiken.

Därför publicerar vi information om ytterligare en händelse. Efter att en ung kvinna blivit fysiskt trakasserad på en buss och en pojke blivit misshandlad skrevs flera brev som visar att Centrala Buss Reseproffsen, Länstrafiken, chauffören på bussen, Kommunens enhet för ensamkommande barn och ungdomar, Framtid -och Utvecklingsförvaltningen samt personal på boendet vet om att trakasserier förekommit och att de upplevs som ett problem av de som trakasseras. Här följer ett axplock av citat från breven:

"-De har pratat med chauffören som har gjort det han har kunnat. Han håller med resenären om att det ska va lugnt på bussen"

"-Vi kontaktar Länstrafiken som har kontakt med Migrationsverket och ber dem prata med boendet"

"-Jag har nu varit i kontakt med Länstrafiken och de skickar alltid ut information gällande "resandet" till flyktingboenden i vårt län. De lovade nu att kontrollera så att all information som de skickat till flyktingboendet i Backe nått fram! Och att de förstått vad som gäller. Vi hoppas därmed att det åter blir lugnt på bussarna."

"-försökte sen prata med ansvarig på hemmet som kontrade med "ja ja, de kan vara så."

"-Det är mycket värdefullt för oss att du skrivit ner detta och vi ska absolut ta till oss av kritiken och ständigt jobba för förbättringar. Vi jobbar bl.a. med att lära dessa ungdomar hur det går till att leva i Sverige -regler, normer och värderingar och förväntningar som kommer att ställas på dem i vårt samhälle. Att åka buss och hur man uppför sig där, är en av sakerna som de ska lära sig. Ibland sker misstag, vilket visat sig här. Därför kommer vi att diskutera detta igen med våra ungdomar och arbeta för att detta inte upprepas. Ber också om ursäkt för det bemötande du fått från personal på boendet och jag kommer även att diskutera detta med dem. Vi har rutiner för klagomålshantering, och all personal ska vara medvetna om denna samt kunna ta emot och ta hand om den kritik som framförs."

Istället för att arbeta för att förhindra att problem uppstår har de lokalt ansvariga som driver och tjänar pengar på den förda politiken försökt att "skjuta budbäraren" och misstänkliggör istället vittnen och de drabbade.

Läs mer om samma ämne