The Shape of Things to Come

Samhällskontraktet är brutet skriver representanter för de ca 200 fotbollshuliganer som kravallade mot så kallade marockanska gatubarn, dvs mot utländska kriminella ungdomsgäng som sedan en tid begår rån och sexualbrott mot framförallt kvinnor och barn i centrala Stockholm. Tyvärr är det nog sant att samhällskontraktet är brutet. Orsaken är att en liten grupp i samhället har helt kört över en annan större grupp, och vägrar att förhandla om en gemensam lösning. Resultatet är att verkliga och så kallade fascistiska metoder accepteras alltmer av både höger- och vänstersinnade människor.

Just fotbollshuliganer har i Europa de senaste åren allt oftare kommit att användas som en politisk kraft, ofta av ägarna till fotbollslagen supportrarna dyrkar. I t.ex Odessa i Ukraina mördade fotbollshuliganer i samarbete med USA-stödda fascistgrupper över 100 människor i det lokala fackföreningshuset i maj 2014, påhejade av twittrande svenska makthavare som t.ex. Carl Bildt och Margot Wallström.

Gravida ströps med telefonsladdar, barn eldades upp, människor kastade sig brinnande ut ur fönstren bara för att bli ihjälslagna på marken. Polisen stod och såg på. Ingen har gripits eller dömts. Alla makthavare älskar så kallade fascistiska metoder och ingen kommer på tanken att bli upprörd, när de fascistiska metoderna gynnar deras egen sak.

Margot Wallström grät när hon hedrade ett sjuttiotal våldsbejakande fascister i Kiev, men brydde sig inte när över hundra vänsteranhängare mördades i fackföreningshuset i Odessa av samma fascistgrupper hon hedrade.

Apropå fascistiska metoder och vem som gynnas av dem: När kapitalister äger skolor, vårdinrättningar, asylboenden, äldreboenden m.m. och folket kan välja om de vill köpa tjänsterna av kapitalisten kallas det ekonomiska systemet för kapitalism. När samma sociala inrättningar ägs gemensamt av folket, genom stat, kommun, landsting eller liknande, och alla måste betala (och även äga) kallas det socialism. När det är som idag, att inrättningarna allt oftare ägs av kapitalister för att göra vinst, och folket tvingas med hot om fängelse till att betala för tjänsterna via skattesedeln, rakt ned i fickan på kapitalisten, då kallas det för korporativism (sammansmältningen av staten och kapitalismen). Och korporativism är fascismens ekonomiska system.

Det är korporativism, den verkliga fascismens samhällsmodell (inte egentlig kapitalism), som gömmer sig bakom uttryck som "utförsäljning av välfärden", "vinster i välfärden" och "privatiseringar av allmännyttan". Det är det korporativistiska samhällskontraktet som nu är brutet. Alltför många människor ställer inte längre upp på villkoren, alltför många har tappat tilliten och lojaliteten till samhällsmodellen.

Därför är Samhällskontraktet nu brutet. Makthavarna har kört över halva folket, vägrar att förhandla med folkets valda representanter, och har tvingat på den kuvade halvan en i princip fascistisk ekonomisk modell de flesta normala människor avskyr.

I praktiken innebär korporativismen i Sverige att kapitalisterna inte bara ska äga fabrikerna utan allt från fackföreningar till skolor, sjukhus, äldreboenden osv. Folket ska fortsätta att betala höga skatter, men nu till kapitalisterna. Folket ska arbeta och betala skatt, och skatten ska gå till vinster för kapitalisten som äger skolan, sjukhuset, flyktingboendet, äldreboendet osv. Den administrativa makten innehas av byråkrater med feta fallskärmar och juridisk ansvarsfrihet, inte av folkvalda.

Det är en politik 1 procent av medborgarna tjänar på, och 99 procent av medborgarna tvingas till att betala för. Halva befolkningen, de som förstått sanningen, tvingas nu att via skattsedeln betala för tjänster de inte vill ha, och via skattsedeln göra i praktiken sina och samhällets fiender till mångmiljonärer.

Och varje dag vaknar fler och fler människor upp, och förstår matematiken. Och detta innebär att fler och fler identifierar vilka fienderna är. Vilka bovarna är, de som blir mångmiljonärer på att förstöra Sverige och rasera all välfärd genom att lägga ned allt det gemensamt (socialistiskt) ägda och ersätta det med privat skattefinansierat korporativistiskt ägande (fascism).

Sverige befinner sig just nu på en tröskel till kaos. Det troliga är att samhällsförstörarna, drivna av viljan att göra miljonvinster på skattebetalarnas bekostnad, kommer att fortsätta i samma fart över tröskeln och ytterligare omforma samhället i fascistisk riktning. De kommer att fortsätta sin vägran att förhandla med resten av medborgarna, de kommer att fortsätta vägra visa hänsyn och förståelse för andras synsätt, vilket kommer att störta landet in i kaos.

Fler och fler vanliga människor kommer att få se sina arbetsplatser läggas ned för att pengarna istället ska gå som vinst ned i fickan på samhällsförstörarna. I takt med att välfärden i Sverige plundras kommer klassklyftorna och den sociala oron att öka markant. Till slut kommer folket att förstå att de måste välja mellan samhället och samhällsförstörarna.

Det kommer inte att sluta fint.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.