Ännu ett flyktingboende öppnar i Fjällsjö

I Hoting öppnas idag ett till flyktingboende för människor som flytt från krig, och sedan från andra EU-länder till Sverige.

Boendet i Hoting kommer att ha plats för 80 personer som anländer idag lördag. Personal från Migrationsverket kommer att vara på plats och välkomna de asylsökande.

Det är hotell Raivi i Hoting som satsar nytt och går över till den privata asylindustrin, som startades av förre statsministern Fredrik Reinfeldt när inte längre kommunerna frivilligt ville öka invandringen från tredje världen.

Boendet är ett så kallat ABT, ett tillfälligt boende för asylsökande flyktingar som just anlänt till Sverige. Företaget som ska driva boendet har egen personal på plats och de boende får tre mål mat om dagen.

Den senaste veckan har 6 756 personer sökt asyl i Sverige, och i september månad sökte 24 306 personer asyl i Sverige. En absolut majoritet av asylsökarna kommer ifrån krigen som USA och NATO startat i Afghanistan, Irak och Syrien.

Anledningen till att det kommer så många asylsökare till just Sverige trots av vi ligger längst ifrån konflikterna är att vi har högst bidrag här och makthavarna i Sverige lockar medvetet hit asylsökare från andra EU-länder för att gynna en del svenskars ekonomi. Sverige tar emot ca 20 procent av alla asylsökare som får stanna i EU.

Läs mer om samma ämne